Das Warschauer Kaiserpanorama — The Warsaw Photoplasticon
XXXX odwiedzin od dnia 15 kwietnia 2002 / Zugriffe seit dem 15. April 2002 / Visitors since April 15th, 2001
e-mail: t.chudy@wp.pl